logo-01
icon-rotate-book
2012

Kro-Kro

Krājumā „Kro-Kro” aptverta Knuta un Intas korespondence rakstnieka apcietinājuma un „soda izciešanas” laikā. Tas ir pilnīgākais un atklātākais līdz šim publicētais pārskats par koncentrācijas nometnē tapušajām un attiecīgi arī tur saņemtajām vēstulēm.

Laika Grāmata, 2012, 544 lpp.