logo-01
icon-rotate-book
2003 – 2008

Raksti

Knuta Skujenieka „Raksti” astoņos sējumos. Tajos apkopoti visi rakstnieka darbi līdz pat 2008. gadam, ieskaitot arī lielu daudzumu dzejas, kas bija palikusi ārpus publicētajiem krājumiem. Sējumos iekļautas arī intervijas, vēstules, literatūras kritika, ārzemju literatūras atdzejojumi un literatūrzinātniski komentāri. „Rakstu” sējumi ir vērtējams kā fundamentāls un nozīmīgs dzejnieka laikabiedres literatūrkritiķes Intas Čaklās devums latviešu grāmatniecībā un literatūrā.

Nordik, 2003 – 2008