logo-01
icon-rotate-book
2006

Tagad es esmu Aleksandrs

Krājumā „Tagad esmu Aleksandrs” aptverta dzeja, kas tapusi gadsimtu mijas situācijā – laikā starp 1999. un 2006. gadu – tātad faktiski paralēli krājumā „Mūsu dzīve nokalpotā” iekļautajai dzejai. Šajā posmā rakstnieka dzeja kļuvusi vēl ironiskāka, tajā aplūkotas daudzas sadzīves, ikdienas sociālās un politiskās parādības.

Neputns, 2006, 101 lpp.
2002

...

strazds īrē manus bēniņus
un maksā dziedādams
tam šķiet ka lielā godā celts
es pats
            mans suns
                               un mans nams

tad nolaižas no augstumiem
viņš mellā frakā tērpts un basām kājām
un ko vien atrod misenē
nes madāmai uz mājām

bet ja neko viņš neatrod
vienalga dzied
                         un godu dod

2002

...

aiziet mana veselība
pār kalniņu dziedādama
pretī tabletes rindiņā tek
ik mīļu rītiņu ik vakariņu

1999

...

es nederu pie skolotājiem
pie garā stipriem miesās vājiem

un pie džentlmeņiem veciem
ar staltiem stīvinātiem pleciem

es vienā partijā ar tiem
ko sauc par veciem mērkaķiem

2005

...

savu sakāmo
izņem kopā ar protēzi
notīri
papriecājies
ieliec atpakaļ
un turi muti

2005

...

spēlējos ar savu kāju pirkstiem
spēlējos ar citu kāju pirkstiem
tagad atkal spēlējos ar saviem