logo-01
icon-rotate-book
2003 - 2008

Raksti

Knuta Skujenieka Raksti astoņos sējumos, kas tika secīgi izdoti laikā no 2003. līdz 2008. gadam. Tajos apkopoti visi līdz 2008. gadam sarakstīte darbi, ieskaitot arī lielu daudzumu dzejas, kas bija palikusi ārpus publicētajiem krājumiem. Sējumos iekļautas arī intervijas, vēstules, literatūras kritika, ārzemju literatūras atdzejojumi un literatūrzinātniski komentāri. Rakstu sējumi ir vērtējams kā fundamentāls un nozīmīgs dzejnieka laikabiedres literatūrkritiķes Intas Čaklās devums latviešu grāmatniecībā un literatūrā.

Nordik, 2003 - 2008